Lühiülevaade

Iga Su keerulise idee ja eesmärgi saab lihtsamaks tõlkida. Ja siis mõistavad neid kõik – nii töötajad, kliendid kui ka partnerid.

Aitan Su mõtted tulemusteks pöörata. Saavutame selle koostöös, kasutades täpseid ja mõjusaid sõnastusi.

Dialoogis leiame parima koolituslahenduse ka Su meeskonnale. Igaüks saab õppida, kuidas veenvamalt suhelda ja end esinedes kindlalt tunda.

Taust 

Marko giving a presentation at Nortal

In Action, 2015

Mu nimi on Marko Lepik. Viimase 18 aasta jooksul olen lisaks nõustamis- ja koolitusprojektide läbiviimisele töötanud kirjutavas pressis ja teles toimetaja ning saatejuhina, justiitsministeeriumis ja valitsuserakonnas (mitteliikmest) avalike suhete juhina, kahe kaitseministri meeskonnas nõunikuna, kultuuriorganisatsioonis tegev- ja turundusjuhina ning õppejõuna Tartu Ülikoolis. Enam kui pooled mu viimase kaheksa aasta konsultatsiooniprojektidest on olnud seotud IKTga.

Tuginedes London School of Economicsi ehk LSE MSc kraadil, bolognaeelse süsteemi MA kraadil ning aastasel kogemusel Ühendriikide Duke Ülikoolist, puudutavad mõned mu erialased teadmised halduspoliitikate analüüsi, poliitikat, kommunikatsiooni ja meediat, organisatsioonikultuuri, ELi valitsemist ning kultuurilisi identiteete ja lingvistikat.

Valdan akadeemilisel kõrgtasemel eesti ja inglise keelt. Kõnelen head vene, rahuldavat prantsuse, algtasemel saksa ja soome ning ajapikku paraneval baastasemel tai keelt. Sihikul on lugemistasemel iidne paali keel.

Kommenteerimine on suletud.