Lühiülevaade

Teie keerulised ideed ja eesmärgid saab alti lihtsamaks tõlkida. Ja siis mõistavad neid nii töötajad, kliendid kui ka partnerid.

Aitan muuta teie mõtted tulemusteks. Saavutame selle üheskoos, kasutades täpseid ja mõjusaid sõnastusi.

Dialoogis leiame ka parima lahenduse, kuidas koolitada teie meeskondi, et nad oleksid paremad avalikud esinejad ja veenvad suhtlejad.

Taust 

Marko giving a presentation at Nortal

In Action, 2015

Mu nimi on Marko Lepik. Viimase 15 aasta jooksul olen lisaks nõustamis- ja koolitusprojektide läbiviimisele töötanud kirjutavas pressis ja teles toimetaja ning saatejuhina, justiitsministeeriumis ja parlamendierakonnas (mitteliikmest) avalike suhete juhina, kahe kaitseministri meeskonnas nõunikuna, kultuuriorganisatsioonis tegev- ja turundusjuhina ning õppejõuna Tartu Ülikoolis. Enam kui pooled mu viimase kaheksa aasta konsultatsiooniprojektidest on olnud seotud IKTga.

Tuginedes London School of Economicsi ehk LSE MSc kraadil, bolognaeelse süsteemi MA kraadil ning aastasel kogemusel Ühendriikide Duke Ülikoolist, puudutavad mõned mu erialased teadmised halduspoliitikate analüüsi, poliitikat, kommunikatsiooni ja meediat, organisatsioonikultuuri, ELi valitsemist ning kultuurilisi identiteete ja lingvistikat.

Valdan akadeemilisel kõrgtasemel eesti ja inglise keelt. Kõnelen head vene, rahuldavat prantsuse, algtasemel saksa ja soome ning ajapikku paraneval baastasemel tai keelt. Sihikul on lugemistasemel iidne paali keel.

Comments are closed.