Varikirjutamine, ghostwriting

Tarbekirjaniku tööks on ka artiklite, kõnede, uudiste, blogipostituste, akadeemiliste esseede kirjutamine, sh nõustamine APA, CMS, MLA stiilide osas, ning uurimuste, kavandite ja strateegiate loomine (nn Green Paper või White Paper)

This entry was posted in Teenused. Bookmark the permalink.

Comments are closed.