Su
kodulehe tekstid artiklid kõned raportid blogipostitused memod
saavad korda.

Kvaliteetne sisu loob usaldust.

Väike enso ring

Äritekstid

Olen sisukirjutaja, kes toetab Sind projektides, mille osaks on raportite, strateegiate, memode, kaaskirjade, pitch‘ide, turundusmaterjalide, veebilehtede ning muude tekstide kirjutamine.

Olenevalt maitsest öeldakse selle kohta sisuloometekstiloome või copywriting.

Väike enso ring

Varikirjutamine

Tarbekirjaniku tööks on ghostwriter‘ina ka Sinu nime alt avaldatavate artiklite, kõnede, uudiste, postituste ja esseede kirjutamine.

Samuti on mulle tuttav uurimuste, kavandite ja strateegiate* koostamine. Nõustan Sind seega vajadusel ka APA-, CMS- ja MLA-viitamisstiilide osas.

*sh Green Paper &
White Paper

Väike enso ring

Ingliskeelne tekst

Akadeemilisel tasemel inglise keeles artiklite ja kõnede kirjutamine, 

veebilehtede lokalisatsioon, 

rahvusvahelised ÜRO ja Maailmapanga RFP* ja RFA** vastused ning 

loovtõlge ja reklaamide kohandamine  ehk transcreation on Verbalile tuttavad väljakutsed.

Request for Proposals
** Request for Applications

Sinu uus sisupartner...

20 aastat sõnavust suhtekorralduses,
poliitikas, IT-s, meedias ja ülesastumistes.

Marko Lepik,
MA & MSc

Konsultant, koolitaja ja copywriter

Keerulised eesmärgid saab tavaliselt lihtsamaks tõlkida. Siis mõistavad neid kõik – nii Sinu töötajad, kliendid kui ka partnerid.

Aitan Su mõtted tulemusteks pöörata. Saavutame selle koostöös, kasutades täpseid ja mõjusaid sõnastusi.

Dialoogis leiame parima koolituslahenduse ka Su meeskonnale. Igaüks saab õppida, kuidas veenvamalt suhelda ja end esinedes kindlalt tunda.

Viimase ligi paarikümne aasta jooksul olen lisaks nõustamis- ja koolitusprojektide läbiviimisele töötanud kirjutavas pressis ja teles toimetaja ning saatejuhina, justiitsministeeriumis ja valitsuserakonnas (mitteliikmest) avalike suhete juhina, kahe kaitseministri meeskonnas nõunikuna, kultuuriorganisatsioonis tegev– ja turundusjuhina ning õppejõuna Tartu Ülikoolis.

Enam kui pooled mu viimase kaheksa aasta konsultatsiooniprojektidest on olnud seotud IKTga.

Tuginedes London School of Economicsi ehk LSE MSc kraadil,  bolognaeelse süsteemi MA teadusmagistrikraadil ning aastasel kogemusel Ühendriikide Duke Ülikoolist, puudutavad mõned mu erialased teadmised halduspoliitikate analüüsi, poliitikat, kommunikatsiooni ja meediat, organisatsioonikultuuri, ELi valitsemist ning kultuurilisi identiteete ja lingvistikat.

Valdan akadeemilisel kõrgtasemel eesti ja inglise keelt. Kõnelen head vene, rahuldavat prantsuse, algtasemel saksa ja soome ning ajapikku paraneval baastasemel tai keelt. Sihikul on lugemistasemel iidne paali keel.

Enso suur ring

Copywriter Verbal Kirjutaja Sisukirjutaja Tarbekirjanik Varikirjutaja
loob Sinu
eesmärkide saavutamiseks

mõjusad tekstid.

marko@verbal.ee
+37 2511 1273
Tallinn, Eesti