Äritekstid

Äritekstid

marko
Sisukirjutaja tööks on raportite, strateegiate, memode, projektide, hankedokumentide, kaaskirjade, kokkuvõttete, pitch'ide, turundusmaterjalide, veebilehtede ning muude tekstide ja sisu kirjutamine ehk tekstiloome
Read More
1 aasta agoÄritekstid
Varikirjutamine, ghostwriting

Varikirjutamine, ghostwriting

marko
Tarbekirjaniku tööks on ka artiklite, kõnede, uudiste, blogipostituste, akadeemiliste esseede kirjutamine, sh nõustamine APA, CMS, MLA stiilide osas, ning uurimuste, kavandite ja strateegiate loomine (nn Green Paper või White Paper)
Read More
2 aastat agoVarikirjutamine, ghostwriting
Ingliskeelsed tekstid

Ingliskeelsed tekstid

marko
Artiklite ja kõnede kirjutamine ja loovtõlge, reklaamide adaptsioon ehk transcreation, veebilehtede lokalisatsioon, rahvusvahelised Maailmapanga ja ÜRO RFP ja RFA vastused (Request for Proposals/Applications)
Read More
6 aastat agoIngliskeelsed tekstid
Koolitus ja coaching

Koolitus ja coaching

marko
Avalik esinemine, eneseväljendus, meediasuhtlus, kõnepidamine, retoorika, argumentatsioon, kõnekoolitus ja väitluskoolitus ning uudiste, artiklite ja pressiteadete kirjutamise põhimõtted
Read More
6 aastat agoKoolitus ja coaching

Kommenteerimine on suletud.